• Lead the way ...
         
21
2024
Jul
Daily poll


Нийтлэлч: Л.Нандинчимэг   |    116   |  
0

2024 оны Элсэлтийн Шалгалт (ЭШ) маргааш буюу долдугаар сарын 4-нд түүхийн хичээлийн шалгалтаар улс даяар эхэлнэ.

Тус шалгалтад зориулж нийслэлд 21 байрыг бэлдсэн юм. 

ЭШ-нд хамрагдах хүмүүс суудлын хуваарийн дагуух байранд очихдоо

  1. Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах баримт бичиг /жолооны үнэмлэх, гадаад паспорт байж болно/ 
  2. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ ба түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэх баримт бичиг
  3. Суудлын хуваарь (eyesh.eec.mn холбоосоор дамжуулан өөрийн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан “Шалгуулагчийн булан”-аар нэвтэрч хэвлэж авна)
  4. Бүртгэлийн хуудас (eyesh.eec.mn холбоосоор дамжуулан өөрийн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан “Шалгуулагчийн булан”-аар нэвтэрч хэвлэж авна. 2024 онд ЕБС төгсөж буй шалгуулагчид бүртгэлийн хуудас дээрээ сурч буй сургуулийнхаа захирлаар гарын үсэг зуруулан, тамга даруулж баталгаажуулна. 2024 оноос өмнө ЕБС төгссөн шалгуулагчдын бүртгэлийн хуудас нь QR кодоор баталгаажуулна)-ыг заавал авчрах ёстой юм.

Нийслэлд 2024 оны ЭШ зохион байгуулах газрууд:

TAGS

Холбоотой санал болгох мэдээ